آلبوم من ◂ نماز جمعه شهریار
ایراد خطبه های نماز جمعه به عنوان امام جمعه موقت